Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

Heart-Shaped-Box
13:46
Reposted fromoll oll viastrangespecters strangespecters
Heart-Shaped-Box
13:45
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
Heart-Shaped-Box
13:42
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromoutoflove outoflove viasouxie souxie
Heart-Shaped-Box
13:42
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasouxie souxie
Heart-Shaped-Box
13:42
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viasouxie souxie
Heart-Shaped-Box
13:41
Proszę, po prostu mnie nie puszczaj. Proszę, po prostu trzymaj mnie, żebym się nie rozpadła. Jestem już taka zmęczona trzymaniem się samej.
— “Zapach ciemności” C.J. Roberts
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasouxie souxie

June 26 2015

Heart-Shaped-Box
13:22
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
Reposted fromnergo nergo viagoraca-czekolada goraca-czekolada
Heart-Shaped-Box
13:21
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Heart-Shaped-Box
13:20
0098 c8c7 500
Reposted fromrol rol viagwiazdeczka gwiazdeczka
Heart-Shaped-Box
13:19
7340 bbdc
Reposted fromflesz flesz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Heart-Shaped-Box
13:17
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie via000monnnn066 000monnnn066
Heart-Shaped-Box
13:16
Heart-Shaped-Box
13:16
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna vianivea nivea
Heart-Shaped-Box
13:12
1166 f32d
Reposted fromsomenonsense somenonsense vialexxie lexxie
Heart-Shaped-Box
13:11
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno vialexxie lexxie

June 12 2015

Heart-Shaped-Box
20:40
20:37
3543 a415 500

l0vely-kisses:

this is me on so many levels

Heart-Shaped-Box
19:57
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEvowe Evowe
Heart-Shaped-Box
19:57
7015 416c
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viatoffifee toffifee
Heart-Shaped-Box
19:57
4685 94a1 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl