Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

Heart-Shaped-Box
17:59
Wszystko jest w porządku.
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę. 
— M. Hłasko
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viacappaque cappaque
Heart-Shaped-Box
17:58
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Heart-Shaped-Box
17:50
9340 6eb5
Reposted fromnonecares nonecares vialexxie lexxie
Heart-Shaped-Box
17:48
Tak obserwuję ludzi i zastanawiam się skąd oni mają tylu znajomych? Ja też wychodzę z domu, jakichś ludzi znam, ale trudno mi trafić na takich wariatów, przy których mogłabym poczuć, że żyję. 
— Sonia_Sonatka
Heart-Shaped-Box
17:44
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Heart-Shaped-Box
17:31
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaHoHo HoHo
Heart-Shaped-Box
17:30
9912 656a
Reposted fromgreens greens viaHoHo HoHo
Heart-Shaped-Box
17:30
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaHoHo HoHo

February 25 2017

Heart-Shaped-Box
14:15
9737 9c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavitek vitek
14:09
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakasias3112 kasias3112
Heart-Shaped-Box
14:05
0693 1902
Reposted fromiamstrong iamstrong viakasias3112 kasias3112
Heart-Shaped-Box
14:01
1786 8244
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
Heart-Shaped-Box
14:00
9316 319e
Heart-Shaped-Box
13:59
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viakasias3112 kasias3112
Heart-Shaped-Box
13:53
Czasem kobieta musi być bezduszną jędzą, żeby dać sobie radę w życiu, ale wierzcie mi, bycie jędzą to też ciężka praca.
— Stephen King - Dolores Claiborne
Reposted fromtomowa tomowa viapensieve pensieve
Heart-Shaped-Box
13:49
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viagwiazdeczka gwiazdeczka
Heart-Shaped-Box
13:48
5205 f667
Reposted fromkatalama katalama
Heart-Shaped-Box
13:48
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viakatalama katalama
Heart-Shaped-Box
13:48
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viakatalama katalama
Heart-Shaped-Box
13:46
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viastrangespecters strangespecters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl